با این ابزار تبدیل حروف به کد دسیمال شما میتونید حروف انگلیسی را به کد دسیمال تبدیل کنید و از آن در جای مناسب استفاده کنید. این ابزار تبدیل حروف به کد فقط مخصوص کد کردن حروف